Features

Bekijk in een oogopslag de laatste berichten en taken die aandacht verdienen.
Soepele registratie van uren voor inzicht, overzicht en slagvaardigheid.
Eenvoudig plannen van projecten door beheersen van taken en communicatie.
Contacten efficiënt bij elkaar gebracht voor soepel relatiebeheer.
Medewerkers met eigen profiel en bijbehorende info voor een goede samenwerking.
Heldere helpdesk geïntegreerd met planningstool en uren- registratie.
ServiceDesk
Een intuïtieve helpdesk voor uw klanten, is volledig geïntegreerd met de planningstool en urenregistratie.

Intuïtieve helpdesk

Via de helpdesk kunnen uw klanten eenvoudig op één centrale plaats al hun vragen en opmerkingen kwijt en houden ze een helder zicht op de voortgang van de behandeling ervan.

Transparantie en kwaliteit gewaarborgd

Transparantie en kwaliteit van de klachtafhandeling zijn door de opzet van de helpdesk gewaarborgd. De meest voorkomende ergernissen van klanten in het algemeen met betrekking tot online klachtafhandeling worden doeltreffend voorkomen..

Volledig geïntegreerd met de planningstool ...

De vragen en opmerkingen van klanten komen automatisch binnen in de planningstool in de vorm van op te pakken taken. Zo voorkomt u dat deze blijven liggen en over het hoofd worden gezien. Optimale klanttevredenheid wordt in dit opzicht volledig gewaarborgd.

... en de urentool

Na afhandeling ervan zijn de verholpen vragen en opmerkingen van klanten beschikbaar in de urentool, zodat de betrokken medewerkers hun tijdsbesteding aan de vraag of opmerking zeer eenvoudig kunnen registreren.