Features

Bekijk in een oogopslag de laatste berichten en taken die aandacht verdienen.
Soepele registratie van uren voor inzicht, overzicht en slagvaardigheid.
Eenvoudig plannen van projecten door beheersen van taken en communicatie.
Contacten efficiënt bij elkaar gebracht voor soepel relatiebeheer.
Medewerkers met eigen profiel en bijbehorende info voor een goede samenwerking.
Heldere helpdesk geïntegreerd met planningstool en uren- registratie.
Planning
Zelfstandigheid en plezier onder uw medewerkers, betrokkenheid en productiviteit. Dat zijn de positieve gevolgen van de SCRUM management methode. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij de succesvolle planningstool van qracht hebben gebaseerd op deze heldere manier van werken.

De planningstool van qracht voorziet door haar duidelijke opzet in doelgerichte en productieve medewerkers en dat alles op basis van de taken en prioriteiten zoals u ze vastlegt. Ontdek het zelf en start met plannen in qracht!

Taken & Prioriteiten

Taken voert u eenvoudig in, prioriteiten kent u eenvoudig toe aan elke taak. De prioriteit van elke taak wordt duidelijk weergegeven met behulpzame iconen.

Taken & Iteraties

Taken worden verdeeld over iteraties, van tevoren vastgestelde periodes. Tot het einde van die periode komen er in principe geen nieuwe taken bij, zodat uw medewerkers de rust en ruimte hebben om zich volledig toe te wijden aan de huidige taken.

Taken & Uw Medewerkers

Uw medewerkers pakken de taken op, op basis van de door u aangegeven prioriteiten, en hebben net als u op elk moment een uitstekend overzicht over de lopende werkzaamheden.

Communicatie = key

Uw medewerkers houden elkaar en u tussentijds op de hoogte van allerhande belangwekkende zaken door het sturen van notificaties en berichten vanuit de afzonderlijke taken. Nieuwe meldingen worden binnen de planning weergegeven met duidelijk iconen, de meest recente opmerkingen zijn direct te lezen door met de muis over de betreffende melding te bewegen.

Meten = weten

U heeft elk gewenst moment eenvoudig inzicht in de vorderingen; zie hoeveel uren aan taken er al zijn verwerkt, hoeveel uren er nog open staan en in hoeverre de huidige status aansluit op de planning. U ziet elk moment of u en uw medewerkers relatief voorlopen of achterlopen op de algehele planning.